Storingstips

Hier een aantal storingstips. Controleert u de volgende punten bij geen verwarming en/of warm water:

  • Is er voldoende water in uw cv-installatie? > Zo nee: vullen tot maximaal 2 bar.
  • Heeft u spanning op uw stopcontact? > Controleer dit met een lamp of ander elektrisch apparaat.
  • Is er gas in uw installatie aanwezig? > Controleer de gaskraan onder het toestel en bij de gasmeter.
  • Staat de ruimtethermostaat hoog genoeg? > Controleer of de ruimtethermostaat vragend staat en/of de eventuele batterijen niet leeg zijn.
  • Heeft u wel warm water maar geen cv?  > Controleer of u geen druppelende warm waterkraan heeft.

Reset uw toestel bij storing maar noteer altijd de eventuele storingscode. Geeft dit geen resultaat neemt u dan contact op met ons: 06-11395276